W przedszkolu realizuje się 5-cio godzinną Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w godzinach od 8:00 do 13:00;

  • wysokość opłaty za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,- zł za każdą godzinę;
  • w przedszkolu umożliwia się odpłatne korzystanie z wyżywienia;
  • zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa Uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie korzystania z publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Gdańsk

Opłata za przedszkole:


1,00 zł - stawka za 1 godzinę, pomnożona przez liczbę godzin
wykraczających poza realizację Podstawy Programowej (8.00-13.00)

oraz przez liczbę dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

8,00 zł - stawka dzienna żywieniowa, pomnożona przez liczbę dni
pracy przedszkola w danym miesiącu.

Numery kont Przedszkola nr 54

1. Opłata za korzystanie przez dziecko z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
04 1240 1268 1111 0010 3830 5426

2. Opłata za korzystanie z wyżywienia:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
80 1240 1268 1111 0010 3830 5804

UWAGA!!!


Wpłat na wyżej wymienione konta można dokonywać tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej informacji

o aktualnych (w danym miesiącu) kwotach od intendenta przedszkola.

Wpłat należy dokonać najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.

 


NUMER KONTA RADY RODZICÓW

Bank Millennium S.A.
95 1160 2202 0000 0001 7283 7089