1. mgr Joanna Pawlak
- dyrektor, nauczyciel dyplomowany
wychowanie przedszkolne, wczesna edukacja, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała i obniżoną sprawnością fizyczną, organizacja i zarządzanie oświatą

2. mgr Elżbieta Butkiewicz
- nauczyciel mianowany
wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika ogólna

3. mgr Ewa Felsztyńska
- nauczyciel mianowany
wychowanie przedszkolne, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna

4. mgr Iwona Jobczyńska - urlop zdrowotny
- nauczyciel mianowany
wychowanie przedszkolne, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna

5. mgr Karolina Kucharska
- nauczyciel stażysta,  
wczesna edukacja z terapią pedagogiczną, resocjalizacja i profilaktyka społeczna, pedagogika specjalna - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością

6. mgr Natalia Małysz
- nauczyciel mianowany
wczesna edukacja z logopedią, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika społeczna, terapia logopedyczna

7. mgr Maria Jolanta Mierzejewska
- nauczyciel dyplomowany
wychowanie przedszkolne, wczesna edukacja, terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pracą socjalną, kurs trenerski–edukacja przez ruch

8. mgr Iwona Nawrot
- nauczyciel mianowany
wychowanie przedszkolne, geografia,
gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała i obniżoną sprawnością fizyczną

9. mgr Alicja Rękawek
- społeczny zastępca dyrektora, nauczyciel mianowany
wychowanie przedszkolne, wczesna edukacja, informatyka

10. mgr Iwona Jastalska - Kochanek
- nauczyciel dyplomowany
pedagogika w zakresie nauczania początkowego, logopedia, terapia pedagogiczna

11. lic. Agnieszka Hallmann
- nauczyciel stażysta,  
wczesna edukacja z językiem angielskim
 

12. mgr Barbara Czekała
- nauczyciel kontraktowy
teologia z przygotowaniem pedagogicznym