Wiemy jak żyć zdrowo, bezpiecznie i ekologicznie.
Jesteśmy sprawni manualnie i ruchowo.
Mamy zainteresowania i rozwijamy swoje uzdolnienia.
Stosujemy w życiu codziennym podstawowe zasady kultury bycia.
Jesteśmy komunikatywni.
Wyrażamy odpowiednio swoje emocje, opinie i wartości.
Wykorzystujemy zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce.
Jesteśmy dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.
Umiemy nawiązywać prawidłowe relacje z dziećmi i dorosłymi.
Jesteśmy wrażliwi na drugiego człowieka i przyrodę.
Chętnie współpracujemy w grupie.
Wykorzystujemy posiadaną wiedzę i umiejętności w codziennym życiu.