Przedszkole Nr 54 "FANTAZJA"

80-358 Gdańsk
ul. Piastowska 92 B
tel.58 557-24-12
e-mail: sekretariat@p54.edu.gdansk.pl
www.http://p54.edu.gdansk.pl

Inspektor Ochrony Danych – Eliza Łuczkiewicz,
kontakt: iodfantazja54@wp.pl