SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW Przedszkola Nr 54 "Fantazja":

Przewodnicząca: Anna Zwolińska
Wiceprzewodnicząca: Anna Tomsza
Sekretarz: Dorota Kolicka
Skarbnik: Aleksandra Chlebowicz

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ Przedszkola Nr 54 „Fantazja”:

Maciej Kolberg
Olga Zabulewicz
Agnieszka Niekurzak
Martyna Fularczyk

KONTO RADY RODZICÓW:
Bank Millennium S.A. 95 1160 2202 0000 0001 7283 7089