„…Kultura ludzka powstaje
i rozwija się w zabawie
i jako zabawa…”
J. Huizinga

Zapewniamy bogaty i atrakcyjny kalendarz uroczystości i imprez przedszkolnych, które są źródłem radości i uśmiechu dzieci. Uroczystości przedszkolne stanowią ważny moment w procesie wychowania. Najistotniejszym celem organizowania uroczystości jest: rozwijanie sprawności intelektualnych i fizycznych, kształtowanie postaw społecznych i moralnych, zacieśnienie więzi współpracy poprzez zbliżenie środowiska przedszkolnego i rodzinnego naszych wychowanków, a także uaktywnienie różnorodnych form współpracy ze środowiskiem lokalnym. Dzięki mim dzieci mają okazję do zabawy i pokazania swoich umiejętności. Uczestnicząc w ich organizacji nabierają doświadczeń. Nauczycielki organizują je zgodnie z przyjętym na początku każdego roku szkolnego Kalendarzem.


 Cały rok

Galeria Przedszkolaka - wystawa prac plastycznych
Spartakiady, kiermasze, galerie, wystawy i konkursy
Urodziny dzieci w przedszkolu
Koncerty muzyczne
Zajęcia z udziałem rodziców
Wycieczki i spacery
Teatrzyki

Powyższe uroczystości stanowią stały repertuar przedszkola, który co roku jest poszerzany i dostosowany do potrzeb i oczekiwań społeczności przedszkolnej.

Kalendarz imprez na rok szkolny 2022 - 2023

pliki do pobrania