Przedszkole FANTAZJA jest placówką o profilu artystycznym i językowym. Kładzie szczególny nacisk na rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych, muzycznych i teatralnych dzieci oraz kompetencji językowych.

 

W przedszkolu realizowana jest:

 • podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
 • Koncepcja Pracy Przedszkola Nr 54 FANTAZJA,
 • wybrane programy wspomagające rozwój dziecka,
 • programy własne:
 • INNOWACJA PEDAGOGICZNA OD WRZEŚNIA – 5 godz. dziennie lektor w każdej grupie, realizujemy Program „Przedszkole Dwujęzyczne Fantazja – Bilinguar Kindegarden Fantasy”,
 • Program Opiekuńczo-Wychowawczy w Zakresie Adaptacji Dziecka do Przedszkola "Pierwsze Kroki w Przedszkolu",
 • Program Edukacji Prozdrowotnej w Zakresie Aktywności Ruchowej z Profilaktyką Wad Postawy dla Dzieci 3–6 letnich "Jak Dbać o Prawidłową Postawę Ciała",
 • Program Edukacji Artystycznej "Przedszkolak Artystą",
 • Program Edukacji Regionalnej „Kaszuby”
 • Program Wychowawczy Przedszkola Nr 54

Realizując podstawę programową i wybrane programy dbamy o:

 • stymulowanie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju dzieci;
 • indywidualne podejście do wychowanka i integrację społeczną dzieci;
 • rozwój samodzielności i twórczej aktywności dzieci;
 • odkrywanie talentów i rozwój wrażliwości, zainteresowań i zdolności;
 • poznawanie rzeczywistości w życzliwej i pełnej akceptacji atmosferze.

 

Przedszkole proponuje oprócz kompleksowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych, bogatą gamę zajęć dodatkowych, nieodpłatnych:

 • 2 x w tygodniu język angielski dla dzieci 3, 4 5 i 6-letnich,
 • 2 x w tygodniu gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci 6-letnich,
 • 2 x w tygodniu terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy,
 • 2 x w tygodniu religia dla dzieci na życzenie rodziców – wniosek do dyrektora,
 • 2 x w tygodniu poranek muzyczny (rytmika) - RR,
 • 1 x w miesiącu koncert Musica Viva - RR,
 • 1 x w miesiącu teatrzyk - RR,
 • 1 x w tygodniu zabawy z komputerem – dzieci starsze.

 

W przedszkolu FANTAZJA są także oferowane dodatkowe zajęcia i zabawy:

 • 2 x w tygodniu gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci młodszych,
 • 2 x w tygodniu terapia logopedyczna,
 • 1 x w tygodniu zajęcia taneczne Taneczne podróże – 30 min (Smerfy – zajęcia musicalowe 40 min.),
 • 1 x w tygodniu - Robotyka – dla dzieci najstarszych,
 • 1 x w tygodniu zajęcia ruchowe „Duża motoryka – Multisport” – wesołe zabawy z elementami gier drużynowych - 30 min.

 

Istnieje także możliwość zorganizowania innych zajęć zgodnie z potrzebami dzieci i na wniosek rodziców.