Przedszkole FANTAZJA jest placówką o profilu artystycznym i językowym. Kładzie szczególny nacisk na rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych, muzycznych i teatralnych dzieci oraz kompetencji językowych.

W przedszkolu realizowana jest:

 • Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego,
 • Koncepcja Pracy Przedszkola Nr 54 FANTAZJA,
 • wybrane programy wspomagające rozwój dziecka,
 • programy własne:
 • INNOWACJA PEDAGOGICZNA – 5 godzin dziennie lektor w każdej grupie, realizujemy Program „Przedszkole Dwujęzyczne Fantazja – Bilinguar Kindegarden Fantasy”,
 • Program Opiekuńczo-Wychowawczy w Zakresie Adaptacji Dziecka do Przedszkola "Pierwsze Kroki w Przedszkolu",
 • Program Edukacji Prozdrowotnej w Zakresie Aktywności Ruchowej z Profilaktyką Wad Postawy dla Dzieci 3–6 letnich "Jak Dbać o Prawidłową Postawę Ciała",
 • Program Edukacji Artystycznej "Przedszkolak Artystą",
 • Program Edukacji Regionalnej „Kaszuby”
 • Program Wychowawczy Przedszkola Nr 54
 • Realizując podstawę programową i wybrane programy dbamy o:
 • stymulowanie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju dzieci;
 • indywidualne podejście do wychowanka i integrację społeczną dzieci;
 • rozwój samodzielności i twórczej aktywności dzieci;
 • odkrywanie talentów i rozwój wrażliwości, zainteresowań i zdolności;
 • poznawanie rzeczywistości w życzliwej i pełnej akceptacji atmosferze.

Przedszkole proponuje oprócz kompleksowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych, bogatą gamę zajęć i zabaw:

 • 2 x w tygodniu język angielski dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich,
 • 1 x w tygodniu FitKlasa - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dla dzieci 6-letnich,
 • 2 x w tygodniu terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy,
 • 2 x w tygodniu religia dla dzieci na życzenie rodziców (wniosek do dyrektora),
 • 2 x w tygodniu poranek muzyczny (rytmika) - RR
 • 1 x w miesiącu koncert Musica Viva - RR
 • 1 x w miesiącu teatrzyk - RR
 • 1 x w tygodniu zabawy z komputerem – dzieci starsze.

W przedszkolu FANTAZJA są także oferowane dodatkowe zajęcia i zabawy:

 • Lektor języka angielskiego w każdej grupie – 5 godzin dziennie,
 • 1 x w tygodniu zajęcia taneczne Taneczne podróże – 30 min.
 • 1 x w tygodniu - zajęcia ruchowe „Multisport”

Istnieje także możliwość zorganizowania innych zajęć zgodnie z potrzebami dzieci i na wniosek rodziców.

pliki do pobrania