1. Beata Tandecka
- Starszy intendent

2. Beata Olszówka
- Kucharz

3. Izabela Lach
- Pomoc kucharza

4. Beata Pomorska
- Pomoc nauczyciela

5. Anna Żurawska
- Woźna oddziałowa 

6. Bożena Hildebrandt
- Woźna oddziałowa 

7. Marcelina Kobyra
- Pomoc kucharza

8. Katarzyna Pawluk 
- Woźna oddziałowa 

9. Anna Wołoszyk
- Woźna oddziałowa 

10. Ireneusz Holewski
- Konserwator / Dozorca

11. Adam Brzostek
- Dozorca

12. Stanisław Piątek
- Dozorca