Beata Tandecka - Starszy intendent
Beata Olszówka - Kucharz
Jolanta Sztenderewicz - Kucharz
Izabela Lach - Pomoc kucharza
Beata Pomorska - Pomoc nauczyciela
Bożena Hildebrandt - Woźna oddziałowa 
Katarzyna Pawluk - Woźna oddziałowa 
Anna Wołoszyk - Woźna oddziałowa
Anna Żurawska - Woźna oddziałowa 
Adam Brzostek - Dozorca
Ireneusz Holewski - Konserwator / Dozorca
Stanisław Piątek - Dozorca