Przedszkole Nr 54 "Fantazja"

ul. Piastowska 92B

80-358 Gdańsk

tel: (58) 557-24-12

mail: sekretariat@p54.edu.gdansk.pl

www.p54.edu.gdansk.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej e_PUAP

P54_Gdansk

Inspektor Ochrony Danych: Eliza Łuczkiewicz-Sztuka
kontakt: iod@rodo-edu.pl