W przedszkolu realizuje się 5-cio godzinną Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w godzinach od 8:00 do 13:00;

  • wysokość opłaty za korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1,- zł za każdą godzinę;
  • w przedszkolu umożliwia się odpłatne korzystanie z wyżywienia;
  • zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa Uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie korzystania z publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Gdańsk

Opłata za przedszkole:


1,00 zł - stawka za 1 godzinę, pomnożona przez liczbę godzin
wykraczających poza realizację Podstawy Programowej (8.00-13.00)

oraz przez liczbę dni pracy przedszkola w danym miesiącu.

8,00 zł - stawka dzienna żywieniowa, pomnożona przez liczbę dni
pracy przedszkola w danym miesiącu.

UWAGA!!!


Wpłat na wyżej wymienione konta można dokonywać tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej informacji

o aktualnych (w danym miesiącu) kwotach od intendenta przedszkola.

Wpłat należy dokonać najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.

 


NUMER KONTA RADY RODZICÓW

Bank Millennium S.A.
95 1160 2202 0000 0001 7283 7089