Istotnym celem w przedszkolu jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka oraz rozpoznanie i rozwijanie jego wrodzonych talentów. Dzieci w przedszkolu wzbogacają umiejętności i wiedzę nie tylko podczas zajęć organizowanych w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola, ale także w trakcie zajęć dodatkowych

Dzięki bogatemu wachlarzowi zajęć dodatkowych dzieci mogą w przyjemny i dostosowany do ich wieku sposób poznać, co sprawia im przyjemność oraz odkryć swój potencjał i wiarę we własne możliwości. Zajęcia dodatkowe mają charakter dobrowolny, zaś uczestnictwo w nich wynika z możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci.

Zajęcia dodatkowe prowadzą wykwalifikowani specjaliści.

Zajęcia dodatkowe prowadzone są tylko i wyłącznie w formach zabawowych.

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU NR 54 FANTAZJA

 • PORANKI MUZYCZNE /RYTMIKA/ 2 x w tygodniu dla wszystkich dzieci. Nauka piosenek, ćwiczenia słuchowe, ruchowe, rytmiczne, zabawy przy muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych, nauka tańców.
 • TEATRZYKI 1 x w miesiącu dla wszystkich dzieci. Podczas przedstawień dzieci mają okazję doświadczyć sztuki teatralnej, zapoznać się z zawodem aktora, z różnymi formami teatrów i środków wyrazu artystycznego, a także współuczestniczyć w przedstawianej sztuce.
 • KONCERTY MUSICA VIVA 1 x w miesiącu dla wszystkich dzieci. Koncerty Musica Viva dostosowane repertuarem do dziecięcej percepcji budzą zainteresowania oraz rozwijają muzykalność i zdolności muzyczne dzieci poprzez: aktywne angażowanie dzieci w działanie, kierowanie spostrzeżeniami dzieci, tzn. zwracanie uwagi na najbardziej istotne cechy utworu, takie jak: budowa, brzmienie instrumentów, charakter, nastrój. Zapoznanie z instrumentami muzycznymi. Poznanie różnorodnej muzyki i twórców muzyki.
 • FitKlasa w programie zorganizowanym przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Wydział Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku. Program wprowadza zmiany formy zajęć aktywności fizycznej dla dzieci klas 0, które dotychczas były prowadzone w formule gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wprowadzone zmiany dotyczą dostosowania formy, objętości i intensywności podejmowane przez dzieci aktywności do potrzeb zdrowotnych pokolenia XXI w. Podstawowym celem zmiany jest zwiększenie u dzieci wysiłków o średniej i umiarkowanej intensywności, które kształtują sprawność krążeniowo – oddechową, a tym samym obniżają ryzyko chorób sercowo – naczyniowych, otyłości i cukrzycy. 
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA 2 x w tygodniu. Korygowanie i usuwanie wad wymowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy. Ćwiczenia indywidualne usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy, korygujące wady wymowy. Ćwiczenia słuchu fonematycznego.
 • JUST DANCE - AKADEMIA TAŃCA I ANIMACJI  1 x w tygodniu dla wszystkich dzieci. Zajęcia taneczne: Zumba i Taneczne podróże.
 • MULTISPORT -  zajęcia sportowe dla wszystkich dzieci  ( kształtowanie umiejętności ruchowych w połączeniu z różnymi dyscyplinami sportu).
 • JĘZYK ANGIELSKI 2 x w tygodniu dla wszystkich dzieci. Nauka podstaw języka angielskiego w formie gier i zabaw językowych.
 • JĘZYK ANGIELSKI 5 X w tygodniu po 5 godzin dziennie w każdej grupie prowadzone przez lektorki. Innowacja pedagogiczna wprowadzona od 01 września 2019r.
 • ZAJĘCIA Z KOMPUTEREM 1 x w tygodniu.  Indywidualne korzystanie z komputera 1 raz w tygodniu do 15 min. Dzieci poznają podstawy pracy przy komputerze, gry edukacyjne. Gry komputerowe sprzyjają aktywizowaniu myślenia, rozwijają spostrzegawczość, wpływają na rozwój intelektualny dziecka.
 • RELIGIA 2 x w tygodniu NA ŻYCZENIE RODZICÓW
  Zajęcia przybliżające dzieciom treści religijne (prowadzone w formie zabaw przez katechetkę).