Dla ujednolicenia oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego ważne jest, aby rodzice wiedzieli co dzieje się w przedszkolu i starali się w miarę możliwości uczestniczyć w jego życiu. Jest to bardzo ważne dla dzieci, bo w przedszkolu spędzają one większą część dnia, tu bawią się i cieszą, czasem smucą, odnoszą sukcesy i drobne porażki. Tym wszystkim chcą podzielić się z rodzicami. Chcemy, by dzieci czuły się u nas dobrze i bezpiecznie, by rodzice nie byli dla nas obcy. Zapraszamy rodziców i rodziny naszych przedszkolaków na wszystkie uroczystości i imprezy odbywające się w przedszkolu. O tym co było lub dopiero będzie się działo możecie się Państwo dowiedzieć z informacji na tablicach w przedszkolu i telegramach na drzwiach. Zachęcamy rodziców do uważnego czytania wszystkich informacji. Zapraszamy też na zebrania oraz konsultacje prowadzone przez poszczególne nauczycielki, gdzie można porozmawiać o swoim dziecku. Każdego dnia możecie rozmawiać z nami na temat swojego dziecka. Skontaktujemy się z Wami także, gdy uznamy dodatkową rozmowę za konieczną. Współpraca pomiędzy rodzicami a przedszkolem powinna opierać się na szacunku, zaufaniu i otwartych relacjach.