JAKO ABSOLEWNCI FANTAZJI:

Wykorzystujemy zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennym życiu.
Mamy zainteresowania i rozwijamy swoje uzdolnienia.
Jesteśmy małymi artystami.
Umiemy wyrażać siebie przez działania plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne i cyrkowe.
Jesteśmy wrażliwi na artystyczne formy przekazu.
Rozumiemy i komunikujemy się w języku angielskim.
Jesteśmy samodzielni, aktywni i twórczy.
Umiemy żyć zdrowo, bezpiecznie i ekologicznie.
Stosujemy w życiu codziennym zasady kultury bycia.
Jesteśmy komunikatywni.
Wyrażamy odpowiednio swoje emocje, opinie i wartości.
Umiemy nawiązywać prawidłowe relacje z kolegami i dorosłymi.
Jesteśmy wrażliwi na drugiego człowieka i przyrodę.
Chętnie współpracujemy w grupie.
Jesteśmy dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.
Czujemy się Polakami i Europejczykami.