JAKO ABSOLEWNCI FANTAZJI:

 • Wykorzystujemy zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennym życiu.
 • Mamy zainteresowania i rozwijamy swoje uzdolnienia.
 • Jesteśmy małymi artystami.
 • Umiemy wyrażać siebie przez działania plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne i cyrkowe.
 • Jesteśmy wrażliwi na artystyczne formy przekazu.
 • Rozumiemy i komunikujemy się w języku angielskim.
 • Jesteśmy samodzielni, aktywni i twórczy.
 • Umiemy żyć zdrowo, bezpiecznie i ekologicznie.
 • Stosujemy w życiu codziennym zasady kultury bycia.
 • Jesteśmy komunikatywni.
 • Wyrażamy odpowiednio swoje emocje, opinie i wartości.
 • Umiemy nawiązywać prawidłowe relacje z kolegami i dorosłymi.
 • Jesteśmy wrażliwi na drugiego człowieka i przyrodę.
 • Chętnie współpracujemy w grupie.
 • Jesteśmy dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.
 • Czujemy się Polakami i Europejczykami.