Sprawozdanie finansowe za rok 2019r.

https://www.gdansk.pl/download/2020-07/152735.pdf